Ultrasonisk tykkelsesmåler med måleomr. 1,0-400 mmx0,01
Varenummer: DI15080190
Ultrasonisk tykkelsesmåler med måleomr. 1,0-400 mmx0,01

Ultrasonisk tykkelsesmåler med måleomr. 1,0-400 mmx0,01

Varenummer: DI15080190
Diesella

Alsidig og robust ultrasonisk tykkelsesmåler, der benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metaliske materialer (stål, aluminium, messing, kobber, zink m.m.) samt kunstoffer, keramik og glas.
Kan måle vægtykkelser, eksempelvis til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og stålkonstruk­tioner og lign.
Kan anvendes overalt i industri- og serviceerhverv, hvor der er behov for at måling og registrering af materialetykkelser på råvarer og bearbejdede emner.
Tykkelsesmåleren har en kraftig lydgiver, der sikrer pålidelige målinger i høj opløsning. Styringen af instrumentet benytter en integreret LSI-chip, der sammen med dobbelt krystal i probe hovedet sikrer nøjagtig udregning af godstykkelsen.
Tykkelsesmålerenvirker ved, at der fra målerens probe udsendes højfrekvent lydsvingninger med en kendt frekvens/bølgelængde. Svingningerne forplanter sig i materialet og reflekteres. Den tid som det tager svingningerne at blive reflekteret på bagsiden af materialet, varerier med tykkelsen af materialet. Ud fra den frekvens, der reflekteres beregnes materialets tykkelse.
Måleområde: 0,9 - 400?mm.
Bemærk:Kalibreringsstandarden måler 5,0 mm.

  • Måling af metaliske materialer (stål, aluminium, messing, kobber, zink m.m.) samt kunstoffer, keramik og glas
  • Til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og stålkonstruk­tioner og lignende
  • Apparatet afbrydes automatisk efter 5 minutter uden aktivitet
Tekniske specifikationer
Varetype Tykkelsesmåler
Lagerstatus