Cookies- og privatlivspolitik

Hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside og er kunde hos os, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og din oplevelse. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies.

Dataansvarlige

TornboSvejs ApS er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger

TornboSvejs ApS,
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Vi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger på flg. vis:

 • På B2B markedet, f.eks. registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbejdspartnere via browsercookies
  Indsamling af personoplysninger samt behandling af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang til indhold.

Vi indsamler flg. oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Data om vores salg til dig
 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobil, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på, på vores hjemmeside

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål der beskrives nedenfor.
Vores formål med indsamlingen kan være ét eller flere af følgende:

 • Administration af din relation til TornboSvejs ApS
 • Salg og markedsføring overfor kunder
 • Sikkerhed
 • Opfyldelse af lovkrav

Juridisk grundlag for behandling

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå vi baserer behandlingen af dine personoplysninger.
Vi behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter fordi vi har en legitim interesse medmindre din interesse går forud for dette. Din interesse går forud for dette.
Af legitime interesser, som TornboSvejs forfølger kan blandt andet nævnes registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, sikkerhed, samt statistik om adfærd på hjemmesiden.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Der er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for hvornår oplysningerne slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af hjemmesiden, geografisk placering, køn, alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter i afsnittet om ”cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan ved skriftlig anmodning til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.
Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:
TornboSvejs ApS
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N

Vi vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn på de systemer, hvor det er påkrævet.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.
Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.
Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

TornboSvejs ApS
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
ksp@tornbosvejs.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.
Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på vores hjemmeside.
Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor:
Marts 2021

Udgiver

Hjemmesiden ejes og publiceres af:

TornboSvejs ApS
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
E-mail: mail@tornbosvejs.dk
Telefon: 7515 8440