Kvalitetspolitik hos TornboSvejs

Hos TornboSvejs definerer vi kvalitet som:

Aftalt vare, til aftalt tid, i aftalt mængde samt aftalt kvalitet og til aftalt pris

Vi har opbygget vores kvalitetsledelsessystem op efter kravene i standarden ISO 9001, og vægter det kontinuerlige arbejde med at forberede vores organisation og services særdeles højt.

Med stort fokus arbejder vi målrettet på at være en god sparrings- og samarbejdspartner for vores kunder og leverandører bl.a. ved at:

  • Indsamle viden, og på baggrund af denne, optimere etablerede processer, services og arbejdsgange

  • Højne fokus på kvalitet i organisationen gennem aktiv inddragelse af vores kollegaer i kvalitetsarbejdet, og derved skabe løsningsorienterede og kvalitetsbevidste medarbejdere

  • Løsningsforslag og sparring med kunden efter kortlægning af kundens udfordringer

  • Bibeholde eller øge kundens konkurrenceevne og derigennem skabe vækst og udvikling i Danmark, ved at holde os i tæt dialog med vores kunder og leverandører

Vi tror på at kontinuerligt og systematisk arbejde med kundetilfredsheden og arbejdsmiljøet for vores kollegaer, kan højne kvaliteten, skabe merværdi samt langvarige relationer til kunder, leverandører og medarbejdere.

9001