Safra AlMg4,5MnZr/5087 1,2 mm MIG 7 kg
Varenummer: SA58L,KS70,121
Safra AlMg4,5MnZr/5087 1,2 mm MIG 7 kg

Safra AlMg4,5MnZr/5087 1,2 mm MIG 7 kg

Varenummer: SA58L,KS70,121
Safra

Safra AlMg4,5MnZr til svejsning i aluminium/magnesium legeringer, zirkonium som legeringselement giver svejsemetallet en finere kornsammensætning hvilket øger både svejsemetallets duktilitet og modstand mod korrosion

Safra AlMg4,5MnZr/5087 aluminiumstråd til svejsning i legeringer med aluminum og magnesium base, med et maksimalt indhold på 5% magnesium. Zirkonium som legeringselement giver svejsemetallet en finere kornsammensætning hvilket øger både svejsemetallets duktilitet og modstand mod korrosion. Svejsetråden bliver oftest brugt til konstruktion af skibe, offshore, tanke, jernbaner og automobilindustrien.

Tekniske specifikationer
Diameter 1,2 mm
Legering AlMg4,5MnZr
Lagerstatus