Persondatapolitik

For at kunne yde en god service er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos TornboSvejs ApS. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysningere

TornboSvejs ApS
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
ksp@tornbosvejs.dk
Tlf. 7515 8440
Cvr-Nr. 29209863

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan f.eks. bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi indhenter følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
Data om vores salg til dig
Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobil, geografisk placering samt hvilke sider du klikker på, på vores hjemmeside

TornboSvejs ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Besøger vores hjemmeside
Gennemfører et køb af vores produkter
Tilmelder dig vores nyhedsbrev
Via TV-overvågning. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted i udendørsarealerne. Der er opstillet 2 kameraer der peger mod indgang v. butikken og gasgården.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på tornbosvejs.dk er:

TornboSvejs ApS
Sallingsundvej 24
6715 Esbjerg N
Cvr-nr. 29209863

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Vores behandlingsgrundlag er artikel 6 stk. 1 b i databeskyttelsesforordningen.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Her er vores behandlingsgrundlag artikel 6 stk. 1 a i databeskyttelsesforordningen.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse i henhold til bogføringsloven.

Hvis du besøger os på vores firmaadresse, har vi tv-overvågning af arealerne udenfor som tryghedsskabende foranstaltning. Billederne fra overvågningen slettes efter 30 dage. Vores behandlingsgrundlag er artikel 6 stk. 1 f legitim interesse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vores hjemmeside er placeret hos Seeems og de fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Seeems' datacentre. Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for TornboSvejs ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke, vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling, vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, f.eks. vores databehandleraftale.

Af juridiske årsager, vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for TornboSvejs ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores kunder agerer.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
Retten til at få dine personoplysninger slettet
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Hvis du søger om en stilling hos TornboSvejs ApS

Når du søger en stilling hos os behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund, pensionsforhold, samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat hos TornboSvejs gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores interne Persondatapolitik.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at vi sletter dine oplysninger, kan du henvende dig via ksp@tornbosvejs.dk eller via telefon 7515 8440.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).